הנגשת האתר נעשתה לפי ההנחיות והתקנים שלהלן:
אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים, הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Chrome
ו- Internet Explorer.

תפעול האתר ועזרי נגישות
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
לחיצה על מקש F10 יכול לפתוח את תפריט הנגישות של האתר בכל זמן נתון.
לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

הגדלת הכיתוב באתר
להגדלת הטקסט באתר: השתמש במקש Ctrl + .
להקטנת הטקסט באתר: השתמש במקש Ctrl – .
להחזרת הטקסט באתר לגודלו המקורי: השתמש במקש Ctrl 0 .
שינוי גודל תצוגת המסך כמו כן ניתן להשתמש בתפריט הנגישות לקביעת גודל הגופן.

טקסט וצבעי רקע
דפי האינטרנט שלנו מכילים לעתים קרובות כמות רבה של טקסט, תמונות ורכיבים פונקציונליים, ואנו משלבים נגישות בעיצוב ובתהליך יצירת התוכן, צבעי הרקע ניתנים להחלפה בתפריט הנגישות .

להגדלת המסך: לחץ על מקש F11 .
להקטנת המסך לגודלו המקורי: לחץ שוב על מקש F11.
תמיכה בדפדפנים

האתר תומך בדפדפנים הבאים:
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Chrome
Apple Safari

הסדרי נגישות באתרי החברה למבקרים:
אנו מנגישים את כל אתרי החברה על מנת לשרת את כלל אורחינו באופן שוויוני ומכובד. אנו פועלים רבות בתחום נגישות השירות והתאמות הנגישות ועל כן לכל בכל אתרינו ישנה גישה והסדרי נגישות מתאימים.

סייגים לנגישות האתר
אנו עושים מאמצים להנגיש את האתר במלואו ולאפשר לכלל האוכלוסייה ליהנות מתכניו, יחד עם זאת יתכנו תכנים שאולי לא הונגשו, ניתן לפנות אלנו לכל בקשה בנושא ל Dudu@karpri.co.il