הקוד האתי

הקוד האתי והעסקי –  מפעלי קירור קר- פרי

תפיסת העולם הערכית וההתנהלות העסקית ההגונה ומלאת החזון היא זו שהייתה משותפת לארבעת היזמים שהקימו את “מגלד מחסני קירור”, אי-אז בשנת 1950. גם כיום, כאשר בני הדור השלישי למייסדים תופסים את מקומם בשדרת הניהול, תפיסה זו עדיין שורה על מפעלי קר-פרי, ולאורה מתקבלות ההחלטות העסקיות ואנושיות בחיי החברה.
הערכים הללו קיבלו גם גושפנקא חיצונית, בדמותם של תקנים בינלאומיים מחמירים, המאשרים את קיומם של סטנדרטים מקצועיים גבוהים, לצד התנהלות חברתית וסביבתית אחראית, הגונה ושקולה.

 

קרא עוד >>

חברת קר-פרי נהנית ממוניטין הנובעים מהתנהגות עסקית אמינה ומכיבוד האינטרסים של כל המעורבים בפעילות החברה, כולל אלה שהחברה עשויה להשפיע עליהם. מוניטין הם נכס אמיתי כמו עובדי החברה ולקוחותיה.


אמות מידה ניהוליות

אנו מנהלים את עסקינו ביושר, בכנות  ובפתיחות, תוך כיבוד זכויות האדם והאינטרסים של החברה ועובדיה.
באופן דומה, אנו מכבדים את האינטרסים הלגיטימיים של אלה שעימם אנו נמצאים בקשר.

שמירה על החוק

חברת קר-פרי ועובדיה נדרשים לציית לחוקים והתקנות הנהוגים במדינה.

מעורבות חברתית

קר-פרי שואפת להיות אזרח קולקטיבי נאמן וחלק בלתי נפרד מהחברה. כמו כן, למלא אחר מחויבויותיה לקהילה ולסביבה החברתית בה היא פועלת.

עובדים

קר- פרי מחויבת להעסיק עובדים ללא הבדל דת, גזע ומין, תוך שמירה על אמון וכבוד הדדים ומצפה מעובדיה לחוש אחריות לתוצאות ולמוניטין של החברה.

אנו נגייס, נעסיק ונקדם עובדים אך ורק על סמך כישוריהם ויכולתם למלא אחר משימות עבודתם.

אנו מחויבים לתנאי עבודה בטוחים ובריאים לכל העובדים . לא נשתמש בכל סוג של העסקה המפעילה כוח על עובדים, ילדים או כל אוכלוסייה אחרת.

אנו מחויבים כלפי העובדים שלנו לפתח ולהעשיר את מיומנויותיהם וכישוריהם.

נשמור על כבודם של עובדינו ונכבד אות זכותם להתאגד. נשמור על קשר עם העובדים דרך תהליכי יעוץ ומנגנוני תקשורת בתוך החברה.

איכות הסביבה

קר-פרי מחויבת לשיפור מתמיד של פעילויותיה המשפיעות על איכות הסביבה ותשתף פעולה עם אחרים לקידום ולהגברת המודעות לנושאי איכות הסביבה, תוך שהיא עצמה מפגינה התנהגות נאותה לאורך זמן.

הגינות ויושר עסקי

קר-פרי מנהלת את ספריה ומסמכיה באופן שמשקף במדויק את כל עסקאותיה. לא ישומרו ולא ימוסדו תהליכים של אי חשיפה של חשבונות, כספים או נכסים.

ניגוד אינטרסים

קר-פרי מצפה מעובדיה להימנע מפעילויות אישיות ומעסקאות ואינטרסים כספיים העלולים  לעמוד בסתירה למחויבות לארגון. במקומות שייתכנו בהם ניגודי אינטרסים, יינתן לעובדים תדריך מתאים. אנו מצפים מעובדינו שלא לחפש רווחים לעצמם או לאחרים, תוך ניצול מעמדם לרעה.

ציות – פיקוח – דיווח

ציות לעקרונות אלה הוא גורם חיוני בהצלחתנו העסקית. הנהלת קר-פרי  רואה עצמה אחראית להפצה הקוד, ותוודא שהוא מובן ומיושם על ידי כל עובדיה.

האחריות היומיומית מוטלת על הנהלת החברה. הנהלת החברה אחראית על יישום העקרונות, במידת הצורך דרך האצלת הסמכות והאחריות לאחרים.

הנהלת קר-פרי

כל הפרה של הקוד חייבת להיות מדווחת , ובהתאם לתהליך שהוגדר על ידי הנהלת החברה.

הנהלת קר-פרי מצפה מעובדיה להביא לידיעתה או לידיעת ההנהלה הבכירה בחברתם כל חשד להפרת סדרים או הפרה בפועל של קוד עקרונות זה.

הנהלת קר-פרי מבטיחה כי אף עובד לא יפגע כתוצאה מדיווח על הפרת קוד עקרונות זה.

לבדיקת שטחים זמינים וליצירת קשר >>

קרא פחות >>