תקנים בינלאומיים

תקן British Retailers Consortium) BRC) הוא תקן אנגלי של הספקים הקמעונאים באנגליה. התקן מוכר כיום כתקן המוביל בנושא בטיחות מזון בכל העולם. התקן משלב את IS09001 ו HACCP בתקן אחד כולל ופרטני.
קרא עוד >>
התקן נוצר לאחר חקיקת חוק ב 1990 באנגליה, המטיל אחריות של המוכר למוצר שנמכר בחנותו וגרם נזק, ומאפשר לקונה לתבוע ישירות את המוכר.
בגלל הצורך לאחד את הדרישות והנהלים לעמידה בדרישות, נוצר התקן אשר משותף ומוסכם על כל הקמעונאים, ומשותף לגופי תקינה לאומיים באנגליה ואירופה כמו IFA ו UKAS.
התקן מוכר כיום כתקן המוביל בנושא בטיחות מזון בכל העולם.
התקן משלב את IS09001 ו-HACCP בתקן אחד כולל ופרטני.
התקן מורכב משישה פרקים:
1. מערכת HACCP
2. מערכת ניהול האיכות
3. סביבת המפעל
4. בקרת המוצר
5. בקרת תהליך
6. צוות
קרא פחות >>
HACCP – ניתוח סיכונים בנקודות שליטה קריטיות מערכת HACCP לניהול משולב של בטיחות מזון ואיכות הינה מערכת הערכת סיכונים המאפשרת לארגון לנתח את תהליכי ייצור המזון ולאתר את נקודות הסיכון העיקריות בתהליך הייצור (במקרה שלנו – תהליך האחסון וההובלה), בהן יש חשש להתהוות נזק למשתמש הסופי.
קרא עוד >>
הקמתה ותחזוקה של מערכת ניהול משולבת איכות ובטיחות מזון מעניקה לארגון יתרון שיווקי משמעותי, יכולת מדידה לצמצום עלויות אי-איכות (הפסדים), משפרת את רמת ההיגיינה והסטריליות, מקלה על הייצוא ועל העמידה בסטנדרטים בינלאומיים ובאמות המידה של חברות רב-לאומיות, ובעזרתה ניתן לבצע סקר סיכונים לתהליכים, לשפר תהליכים וכפועל יוצא – לשפר גם את הרווחיות. הסמכה ל-HACCP נדרשת על ידי משרד החקלאות, האגף לשרות מזון ארצי, על מנת לקבל אישור (GMP - Good Manufacturing Practice, תנאי ייצור נאותים). אישור GMP מאפשר הכרה בינלאומית מצד רשויות שונות בחו"ל, כגון ה-FDA בארצות הברית. פירוט עקרונות עם כפתור "נפתח" שבעת העקרונות של HACCP:- בטיחות מזון העקרונות המנחים את השיטה פורסמו ב- Codex Alimentarius Commission, המפרט הנפוץ בעולם למזון בטוח שהוסכם עליו במסגרת הבינלאומית של האומות המאוחדות: בצוע סקר סיכונים מדעי ושיטתי ותאור פעולות מניעה לסיכונים אלו (ביולוגיים, כימיים ופיזיקליים). 1. איתור נקודות בקרה קריטיות Critical Control Points - CCP. 2. הגדרת גבולות קריטיים עבור נקודות אלו – טווח אשר מחוצה לו המוצר יחשב כלא בטוח. 3.קביעת אמצעים לניטור בנקודות הבקרה וקביעת נהלים מתוך תוצאות הניטור לכיול הבקרה על פי הגבול הקריטי. 4. קביעת הפעילות המתקנת במקרה של סטייה מהגבולות שנקבעו. 5. תיעוד כל הפעולות הננקטות בכל שלבי התהליך והבקרה, כהוכחה לעמידת היצרן בתקנים ובנקודות הבקרה שנקבעו. 6. קביעת נהלים על מנת לאמת שהמערכת ותהליכיה פועלים כנדרש בצורה יעילה. 7. שיטת HACCP – בטיחות מזון, מגובה גם על ידי תקן ISO 9001:2000 המהווה סידרה של תקני איכות בינלאומיים הכוללת נהלים והנחיות לאבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון בכל תחום בתעשייה ובמתן שירותים. נוהל בתי קירור לאחסון מזון מן החי – משרד הבריאות להורדת הנוסח המלא של הנוהל (באתר משרד הבריאות – שירות המזון הארצי)
קרא פחות >>
ISO - 9001 - הוא תקן התואם את התקן הבינלאומי ISO 9001, המגדיר דרישות למערכת ניהול איכות בארגון.
קרא עוד >>
קר-פרי נושאת תו תקן זה מאז שנת 1997, ודבר זה מעיד כי קר-פרי מספקת באופן עקבי מוצר (ושירות) העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות התחיקתיות הרלוונטיות.
קר-פרי מיישמת באופן אפקטיבי מערכת ניהול איכות על מנת להגביר את שביעות הרצון של לקוחותיה.
מערכת הבטחת האיכות של קר-פרי מיישמת תהליכים לשיפור מתמיד של הארגון, ולהבטחת העמידה בדרישות הלקוחות והתנאים התחיקתיים.
קרא פחות >>
תקנים ישראליים ובינלאומיים - תעודות ההסמכה בהן קר-פרי מחזיקה תקן SMETA, ובשמה המלא SEDEX Member Ethical Trade Audit, היא פרוצדורת ביקורת אתית שנוסחה עבור חברי SEDEX, ארגון רב-לאומי ללא כוונת רווח, ששם לו למטרה לקדם את הסטנדרטים האתיים של העוסקים בתחום שרשרת האספקה.
קרא עוד >>
כיום, הארגון מונה מעל 38,000 חברות מ-150 מדינות ומ-30 ענפי תעשייה. מטה SEDEX פועל בלונדון, ומשרדיו האזוריים נמצאים בניו יורק ובשנגחאי. פירוט כללי הSMETA עם כפתור "נפתח" כללי SMETA נחשבים כיום לסמן ימני של איכות והוגנות. המתודולגיה של ביקורות SMETA כוללת: שימוש בקוד ETI – "יוזמת הסחר ההוגן" תעסוקה מתוך בחירה חופשית, חופשת התאגדות של העובדים וזכות למשא ומתן הוגן על תנאי העבודה, איסור על עבודת ילדים תנאי עבודה בטוחים והיגייניים הקפדה על תנאי התעסוקה והשכר ההולמים, ציות לחוקים המקומיים בנושא. שעות עבודה סבירות. איסור אפליה מכל סיבה – גזע, מוצא, גיל, מוגבלות, מגדר, נטייה מינית, מצב אישי, הזדהות פוליטית, חברות בארגון וכיוצא בכך. התייחסות לשני מכלולים מרכזיים - בטיחות ובריאות מצד אחד, ותנאי העסקה הוגנים מצד שני, כעמודי התווך של הוגנות עסקית וסביבתית.
קרא פחות >>

     נוהל בתי קירור לאחסון מזון מן החי – משרד הבריאותtxt1
     להורדת הנוסח המלא של הנוהל (באתר משרד הבריאות – שירות המזון הארצי)
     http://www.health.gov.il/hozer/Food05-012.pdf